کانال یوتیوب بهترین متخصص ایمپلنت اصفهان

کلیپ یوتیوب دستورات پس از جراحی ایمپلنت تا سه روز بعد از جراحی توسط متخصص ایمپلنت اصفهان

دستورات پس از جراحی ایمپلنت تا سه روز بعد از جراحی توسط متخصص ایمپلنت اصفهان

آیا بعد از جراحی ایمپلنت باید از پک یخ استفاده کنیم؟
در روز اول یعنـی بلافاصلـه پس از جــراحی تا زمان خواب شبانگـاهی، از پَک یخ استفاده کنید، بدینصورت که آنـرا 5 دقیقه بر روی پوست صورت، در حدود ناحیه ی جراحی قرار دهید و سپس به مدت 5 دقیقه، آنرا از روی پوست بردارید. چندین بار اینکار را تا شب، تکرار کنید.
فردای روز جراحی نیازی به پَک حرارتی نیست.
روز سوم یعنی پس فرداِی جراحی، از پک حرارتی کیسه ی آب گرم (نه داغ) به همان شیوه استفاده کنید.

دکتر حسین برجیان
مسترشیپ ایمپلنت و جراحی های پیوند از سوئیس
فلوشیپ تخصصی لیزر دندانپزشکی از ایتالیا
️مسترشیپ دندانپزشکی زیبایی از دانشگاه نیویورک
️دکترای دندانپزشکی از دانشگاه سراسری اصفهان
️سخنران بین المللی درمان های دندانپزشکی با لیزر
️موسس مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم

شماره تماس : 03191004545
همراه : 09335810446
وبسایت رسمی:

www.dr-borjian.ir

سایت نوبت دهی:

https://clinic24h.ir/Center/85/85

بهترین دندانپزشک زیبایی اصفهان / بهترین دندانپزشک اصفهان / بهترین جراح لثه اصفهان / بهترین ایمپلنت اصفهان / لیزر دندانپزشکی / متخصص ایمپلنت اصفهان

#متخصص ایمپلنت اصفهان
#بهترین دندانپزشک اصفهان
#بهترین جراح لثه اصفهان
#بهترین ایمپلنت اصفهان
#دستور بعد از ایمپلنت

 

Instructions after implant surgery up to three days after surgery by an implant specialist in Isfahan
Should we use an ice pack after implant surgery?
On the first day, i.e. immediately after the surgery until bedtime, use an ice pack by placing it on the skin of the face for 5 minutes, around the surgical area, and then remove it from the skin for 5 minutes. Repeat this several times until night.
The day after the surgery, there is no need for a heat pack.
On the third day, the day after the surgery, use the hot (not hot) water bag thermal pack in the same way.

Dr. Hossein Borjian
Mastership of implants and transplant surgeries from Switzerland
Specialized dental laser fellowship from Italy
Mastership in cosmetic dentistry from New York University
Doctorate in Dentistry from Isfahan National University
International speakers of laser dentistry treatments
The founder of Najm Dental Laser Specialized Center

Contact number: 03191004545
Mobile: 09335810446
official website:

www.dr-borjian.ir

Appointment site:

https://clinic24h.ir/Center/85/85

The best cosmetic dentist in Isfahan / the best dentist in Isfahan / the best gum surgeon in Isfahan / the best implant in Isfahan / laser dentistry / implant specialist in Isfahan

#Isfahan implant specialist
#The best dentist in Isfahan
#The best gum surgeon in Isfahan
#The best implant in Isfahan
# Order after implant

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کلینیک24
کلینیک24
مقالات: 113

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید? چت در واتساپ